Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci

Açıktan Atama İşlem Süreci

Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

Aylıksız İzin İşlemleri İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik, Çekilme ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

Hastalık İzni İşlem Süreci

Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

Emeklilik (Malulen, Re’sen) İşlem Süreci

Mazeret İzni İşlemleri Süreci

Muvafakat Verme İşlem Süreci

Naklen Atama İşlem Süreci

Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

Terfi İşlem Süreci

Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin İşlem Süreci

Vekalet İşlem Süreci

Yeniden Atanma İşlem Süreci

Yıllık İzin İşlem Süreci

Yıl Sonu İzin İşlemleri Süreci

İşçi ve 4C’li Personelin İzin İşlem Süreci

Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılan İşlemler Süreci

İdari Dava İşlemleri Süreci

4483 Sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma Süreci

Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

Disiplin İşleri İşlem Süreci

3628 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İşlemler Süreci

Malbildirimi İşlemleri Süreci

Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

İl İçi Kadro Tenkis – Tahsis İşlem Süreci

Bakanlık Tarafından Tahsis/Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

Personel Hareketleri İstatistik Formları Bildirim İşlemleri Süreci

Kamu Bilgi Tespit Formlarının 6 Ayda Bir Bakanlığa Bildirilmesi İşlem Süreci

Engelli Personelin Bilgilerinin Hazırlanması İşlem Süreci

Sağlık Personeli (Taşra) Bilgilerinin Güncellenmesine Ait İşlem Süreci

Aday Memur Eğitim İşlem Süreci

Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

3308 Sayılı Kanun Kapsamında Beceri Eğitimi İşlem Süreci

TODAİE ve Diğer Kurum ile Kuruluşların Sınav Başvurusu İşlem Süreci

Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

Web Sayfası Hazırlanması İşlem Süreci

Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

Açık İhale Usulüyle Mal ve Hizmet Alım İşlem Süreci

Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

DMO’dan Kredili Mal ve Malzeme Alımı İşlem Süreci

Doğrudan Temin İşlem Süreci

Defterdarlık Makamı ve Müdürlüğe Ait Telefon, Elektrik, Su, Isıtma Ödemeleri İşlem Süreci

Giyecek Yardımları İşlem Süreci

Hizmet Araçlarının Bakım, Onarım, Sigortası İşlemleri Süreci

Hurdaya Ayrılan Taşınırların İmha İşlemleri Süreci

İşçi Maaş İşlemleri Süreci

Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci

Memur Aylık Ödemeleri İşlemleri Süreci

Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci

Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanması İşlem Süreci

Yolluk İşlem Süreci

Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

Bilgi Edinme Talebine İlişkin İşlem Süreci

CİMER Kanalıyla Gelen Başvurulara İlişkin İşlem Süreci

Genel Evrak İşlem Süreci

Kayıp/Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

Kimlik İşlemleri Süreci

Yetkili Sendikanın Belirlenmesine İlişkin İşlem Süreci

İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Süreci

Muhtar Bilgi Sistemi İşlem Süreci

Pasaport Taleplerinin Karşılanması İşlem Süreci

Komisyon Üyesi Görevlendirme İşlem Süreci

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlem Süreci

Mesleki Eğitim Kursu İşlem Süreci

Araç Görevlendirilmesi İşlem Süreci

Askerlik Sevk-Tehir İşlem Süreci